NOTAR V ZILINE

© 2010   notarvziline.sk   |  LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK   |   JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA   | 0918 411 070

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Dedičské konanie

 

Môžem si vybrať notára, ktorý prejedná dedičstvo po mojom rodičovi?

Notára si na prejedanie dedičstva nie je možné dedičmi zvoliť. Prideľuje ho okresný súd na základe schváleného rozvrhu práce.

 

Zomrel mi otec. Aké úkony musím urobiť, aby začalo dedičské konanie?

Žiadne. Dedičské konanie začne príslušný okresný súd ex offo (z úradnej povinnosti) na základe toho, že mu matričný úrad doručí úmrtný list zomrelého.

 

Mám povinnosť zúčastniť sa na dedičskom konaní, keď nemám záujem nič z dedičstva nadobudnúť?

Dedičské konanie je súdne konanie a každý z účastníkov má povinnosť zúčastniť sa na pojednávaní osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Na pojednávaní sa uzatvorí dedičská dohoda, v rámci ktorej môžete vyjadriť svoju vôľu nenadobudnúť z dedičstva žiaden majetok.

 

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 

Môžem si s manželkou zúžiť naše bezpodielové spoluvlastníctvo o majetok, ktorý sme spolu minulý rok nadobudli?

Zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné len do budúcnosti, tzn. môže sa týkať iba majetku, ktorý ide jeden z manželov ešte len nadobúdať.

 

Je možné zúžiť bezpodielové spoluvlastníctva manželov na všetok majetok, čiže na čokoľvek, čo v budúcnosti jeden z nás nadobudne?

Zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné na konkrétne určený majetok. Na to, aby akýkoľvek v budúcnosti nadobúdaný majetok patril len jednému z vás, je potrebné zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo cestou súdu za dodržanie zákonom predpokladaných podmienok.

 

 

Notárske listiny

 

Aký je rozdiel medzi listinami spísanými notárom a inými listinami?

Podľa Notárskeho poriadku sú notárske listiny verejnými listinami. Dôkazná sila verejnej listiny je vyššia, než listiny súkromnej. Ak sa nedokáže opak, považujú sa skutočnosti uvedené vo verejnej listine za pravdivé bez ďalšieho zisťovania. Dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, koho tvrdenie sa v spore o verejnú listinu opiera.

 

 

Závety

 

Prečo spísať závet u notára?

Závetca má istotu, že v prípade jeho smrti sa v konaní o dedičstve bude na jeho listinu zriadenú pre prípad smrti prihliadať, nakoľko je registrovaná v Notárskom centrálnom registri závetov (NCRza) a uložená v Notárskom centrálnom registri listín, čo vylučuje jej stratu, poškodenie, či zničenie. Zriadenie poslednej vôle u notára poskytuje závetcovi istotu, že jeho závet bude spísaný v súlade s právnymi predpismi a bude zabezpečená jeho existencia v prípade konania o dedičstve.

 

 

Musím cestovať za kvôli vybaveniu mandátneho certifikátu do Bratislavy?

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie dôveryhodných služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov, kvalifikovaných pečatí a časových pečiatok.

 

Od novembra 2022 si záujemcovia o kvalifikované dôveryhodné služby poskytované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) vedia požiadať aj cez ktorékoľvek pracovisko notára. Tento spôsob žiadosti nahradzuje povinnosť osobnej návštevy žiadateľa na pracovisku SNCA v Bratislave.

 

SK

|

EN