NOTAR V ZILINE

© 2010 - 2019  notarvziline.sk   |  LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK   |   JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA   |   041/500 60 17   |   0918 411 070

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Dedičské konanie

 

Môžem si vybrať notára, ktorý prejedná dedičstvo po mojom rodičovi?

Notára si na prejedanie dedičstva nie je možné dedičmi zvoliť. Prideľuje ho okresný súd na základe schváleného rozvrhu práce.

 

Zomrel mi otec. Aké úkony musím urobiť, aby začalo dedičské konanie?

Žiadne. Dedičské konanie začne príslušný okresný súd ex offo (z úradnej povinnosti) na základe toho, že mu matričný úrad doručí úmrtný list zomrelého.

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 

Môžem si s manželkou zúžiť naše bezpodielové spoluvlastníctvo o majetok, ktorý sme spolu minulý rok nadobudli?

Zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné len do budúcnosti, tzn. môže sa týkať iba majetku, ktorý ide jeden z manželov ešte len nadobúdať.

 

Je možné zúžiť bezpodielové spoluvlastníctva manželov na všetok majetok, čiže na čokoľvek, čo v budúcnosti jeden z nás nadobudne?

Zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné na konkrétne určený majetok. Na to, aby akýkoľvek v budúcnosti nadobúdaný majetok patril len jednému z vás, je potrebné zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo cestou súdu za dodržanie zákonom predpokladaných podmienok.

 

SK

|

EN