NOTAR V ZILINE

© 2010   notarvziline.sk   |  LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK   |   JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA   | 0918 411 070

Katastrálny portál

Úrad geodézie, kartografie a Katastra SR

Obchodný register Slovenskej Republiky

Živnostenský register Slovenskej Republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej Republiky

Súdy slovenskej republiky

notar.sk

SK

|

EN