NOTAR V ZILINE

© 2010 - 2019  notarvziline.sk   |  LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK   |   JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA   |   041/500 60 17   |   0918 411 070

Katastrálny portál

Úrad geodézie, kartografie a Katastra SR

Obchodný register Slovenskej Republiky

Živnostenský register Slovenskej Republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej Republiky

Súdy slovenskej republiky

notar.sk

SK

|

EN