NOTAR V ZILINE

© 2010 - 2019  notarvziline.sk   |  LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK   |   JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA   |   041/500 60 17   |   0918 411 070

Splnomocnenie / Plnomocenstvo VZOR

Čestné vyhlásenie VZOR

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve VZOR

Plná moc pre dedičské konanie VZOR

SK

|

EN