NOTAR V ZILINE JUDr. Ľubica Joneková

© 2010   notarvziline.sk   |  LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK   |   JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA   | 0918 411 070

Vitajte na stránke JUDr. Ľubice Jonekovej

 

Viac ako pätnásť rokov poskytujeme komplexnú notársku činnosť

s dôrazom na profesionalitu, osobný prístup a diskrétnosť.

 

ÚRADNÉ HODINY: PONDELOK – PIATOK  7,30 - 16,30

 

OZNAM:

 

     S účinnosťou od 1.1.2024 došlo k úprave Sadzobníka odmien notárov tak, že ceny najčastejšie vykonávaných úkonov vrátane DPH a poplatku za prístup do Centrálneho informačného systému sú nasledovné:

Osvedčovanie pravosti podpisu (listina použitá v SR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,28 €/1 podpis

 

Osvedčovanie pravosti podpisu (listina použitá v cudzine) . . . . . . . . . . . . . . . . .10,08 €/1podpis

 

Osvedčovanie správnosti listiny (listina použitá v SR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 €/1 strana

 

Osvedčovanie správnosti listiny (listina použitá v cudzine). . . . . . . . . . . . . . . . .6 €/1 strana

 

 

 

     S účinnosťou od 1.4.2024 došlo k navýšeniu súdneho poplatku:

 

- za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra na 220 €.

V prípade, že klienti majú záujem o úsporu na danom poplatku, upriamujem pozornosť na to, že registrácia s.r.o. do obchodného registra vykonaná notárom stojí 180 €;

 

- za zápis zmeny údajov spoločnosti do obchodného registra na 50 €.

 

 

S účinnosťou od 1.4.2024 došlo k zvýšeniu správneho poplatku:

 

- za vydanie výpisu z listu vlastníctva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 €

- za podanie návrhu na začatie konania o povolenie vkladu do katastra nehnuteľností. . . . . . . . . . . 100 €

- za podanie návrhu na začatie konania

   o povolenie vkladu do katastra nehnuteľností podaný elektronicky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €

 

(Zmluvy, ktoré pripravujeme na mojom notárskom úrade,podávame za klienta na kataster vždy elektronicky za účelom úspory poplatku.)

 

 

SK

|

EN