NOTAR V ZILINE

MANDATE (SPLNOMOCNENIE / PLNOMOCENSTVO)

AFFIDAVIT (ČESTNÉ VYHLÁSENIE)

OVEROVANIE PODPISOV A LISTÍN • DAROVACIE  ZMLUVY • KÚPNE ZMLUVY • ZÁLOŽNE PRÁVA • NOTÁRSKE ÚSCHOVY • DOBROVOĽNÉ DRAŽBY • ZÁVETY • ZALOŽENIE SRO • ZMENY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH • VALNÉ ZHROMAŽDENIA • ELEKTRONICKÉ PODANIA • OSVEDČENIE ŽREBOVANIA • VÝPISY Z OBCHODNÉHO REGISTRA

© 2010 - 2020  notarvziline.sk    |    LUBICA.JONEKOVA@NOTAR.SK    |    JUDr. ĽUBICA JONEKOVÁ, ŠTÚROVA 8638 / 2A, 010 01 ŽILINA    |    0918 411 070

SK

EN

|

Signature and document verification • DONATION CONTRACTS • SALE CONTRACTS • MORTAGE RIGHTS • NOTARIAL CUSTODY • VOLUNTARY AUCTIONS • TESTAMENTS • COMPANY ESTABLISHMENT • CHANGES IN TRADING COMPANIES • GENERAL MEETINGS • Electronic submissions • LOTTERY CERTIFICATION • certificate of incorporation

Signature and document verification • DONATION CONTRACTS • SALE CONTRACTS • MORTAGE RIGHTS • NOTARIAL CUSTODY • VOLUNTARY AUCTIONS • TESTAMENTS • COMPANY ESTABLISHMENT • CHANGES IN TRADING COMPANIES • GENERAL MEETINGS • Electronic submissions • LOTTERY CERTIFICATION • certificate of incorporation